Tüp Bebek Programımız

TÜP BEBEK PROGRAMIMIZ
SORANUS’a baş vuran tüm çiftlere kısırlık nedenlerine göre seçilen bireyselleştirilmiş bir tedavi programı uygulanır. Seçilen her tedavi çiftle tartışılarak açıkça anlatılır. Tüp Bebek tedavisinin temel basamakları aşağıda kısaca açıklanmıştır:

Yumurtlama sağlanması (Kontrollü Ovaryan Hiperstimülasyon):  Yumurtalar, yumurtalıklarda follikül denilen küçük sıvı dolu keseciklerde bulunmaktadır.  Sizlere verilen iğneler, haplar veya burun spreyleriyle tedavi uygulanan ay gelişen follikül sayısı artırılır. Böylece birden fazla yumurta elde ederek, gebelik şansınızı yükseltmeyi amaçlarız.

Yumurtlama zamanının ayarlanması:  Ultrasonografi ve gerektiğinde yapılacak kan testleri ile folikül gelişimini takip ederiz. Yeterince “olgunlaştıklarında” yumurtaların folikül duvarından ayrılmasını sağlayan bir hCG iğnesi ile yumurtalar toplanmaya hazır hale getirilirler.

Yumurta toplanması:  HCG enjeksiyonundan yaklaşık 36 saat sonra, ince bir iğne ile gelişmiş olan folliküllere girerek içerisindeki sıvıyı aspire ederiz. İğne vaginal ultrasonografi rehberliğinde kullanılır. İşlem sırasında oluşacak ağrı duyusunun ortadan kaldırılması için çok hafif bir genel anestezi uygulamaktayız.

Sperm alınması:  Yumurtalarınızın toplanacağı sırada eşinizden sperm örneği alınarak hazırlanır. Yumurtalarınızın döllenmesinde bu spermler kullanılır.

Dölleme İşlemi:  Standard Tüp Bebek tedavisinde, yumurtalarınız ve spermleriniz bir kültür kabına koyulur. Eğer ICSI (intra sitoplazmik sperm injeksiyonu –mikroenjeksiyon-) uygulanıyorsa her yumurtanın içerisine bir adet sperm enjekte edilir. Döllenmeyi takiben gelişen embriyolarınızdan en fazla üç tanesi ince bir kateter ile rahminize yerleştirilir.

Luteal Destek:  Embriyo transferinden sonra embriyolarınızın rahminizde tutunmasını kolaylaştırmak için kullanmanız gereken ilaçlar vardır. Her kadın için değişik ilaç kombinasyonları gerekebileceğinden transfer sonrası size özel bir tarif yapılacak ve detaylı bir liste size verilecektir. Bu ilaçları kullanmayı doktorunuz söylemedikçe kesmemelisiniz.

Gebelik testi sonuçları: Embriyo transferinden sonra normal günlük aktivitelerinizi sürdürebilirisiniz. 12 – 14 gün sonra, kan testiyle gebelik olup olmadığı anlaşılır. Gebe kalmamış iseniz, tedavinizi birlikte gözden geçirir ve daha sonraki tedavi seçenek ve tercihlerinizi birlikte tartışırız.

Donmuş Embriyo Transferi :  Dondurulurmuş embriyoların çözülüp transfer edileceği tedavi siklusları bir kaç şekilde uygulanabilir. Biz, adet kanaması ile birlikte  vermeye başladığımız ilaçlarla, rahim iç zarını transfer edilen embryoların yerleşmesine uygun hale getirmekte, daha sonrada transferi yapmaktayız.   Dondurulan embriyoların ortalama %65’i başarılı bir şekilde çözülebilmektedir.  Transfer günü embriyolarınızın başarıyla çözülüp çözülemediği size telefona haber verilecektir.  Transfer işlemi taze siklustaki ile aynı şekilde yapılmaktadır.  Embriyo transferi sonrası doktorunuzun söylediği ilaçlarınızı kullanmanız gerekmektedir.  Doktorunuz tarafından söylenmedikçe ilaç kullanmayı bırakmayınız.   Transferden yaklaşık 14 gün sonra gebelik testi yapılır.  Kullanmakta olduğunuz ilaçlar nedeniyle gebe kalmasanız da adet görmeyebilirsiniz, ayrıca kanamanız olması da gebe kalmadığınız anlamına gelmeyeceği için gebelik testi mutlaka yapılmalıdır.  Gebelik testinizin  POZİTİF olması durumunda doktorunuz aksini söyleyene kadar kullanmakta olduğunuz ilaçlara devam etmelisiniz. Test sonucunuz NEGATİF ise ilaçları kesebilirsiniz.  Kanamanız olsa da test yapılması gerekmektedir.