Laboratuvar Tetkikleri

Burada verilen normal değerlerler tek bir laboratuvarın değerleridir. Sonuçlar genelde benzer olmakla birlikte referans aralıklarının laboratuvarlar arasında farklılık gösterebileceğini unutmayın.Burada verilen normal değerlerler tek bir laboratuvarın değerleridir. Sonuçlar genelde benzer olmakla birlikte referans aralıklarının laboratuvarlar arasında farklılık gösterebileceğini unutmayın.

 

TETKİK NORMAL DEĞER BİRİM
Biyokimya
Sodyum Na 135 – 148 mmol/L
Kalsiyum Ca 8.5-10.5 mg/dL
Klorür Cl 98-106 mmol/L
Potasyum K 3.5 – 5.5 mmol/L
Protein, total T. Prot. 6.0 – 8.7 g/dL
Albumin Alb 3.5 -5.0 g/dL
Glukoz Glu, AKŞ 70-110 mg/dL
Bilirubin, total T. Bil < 1.2 mg/dL
Bilirubin, direkt D. Bil < 0.3 mg/dL
Glukoz Glu, AKŞ 70-110 mg/dL
Kolesterol, total T. Chol < 200 mg/dL
HDL kolesterol HDL >45 mg/dL
LDL kolesterol LDL < 160 mg/dL
VLDL VLDL < 40 mg/dL
Kreatinin Cre 0.6 – 1.2 mg/dL
üre Azotu BUN 5-23 mg/dL
ürik Asit 2.4-5.7 mg/dL
LDH <480 U/L
SGOT <31 U/L
SGPT <31 U/L
Gamma GT <32 U/L
Hematoloji
Demir 50-170 mcg/dL
Demir bağlama kapastesi 250-410 mcg/dL
Kan sayımı (Hemogram)
Lökosit sayısı 4.0 – 11.0 K/mL
Eritrosit 3.8 – 5.2 M/mL
Hemoglobin Hb 11.5 – 16.0 g/dL
Hematokrit Hct 34-45 %
Trombosit sayısı Plt 150-450 K/mL
aPTT aPTT 31-40 saniye
Trombin zamanı TZ < 21 saniye
Kanama zamanı KZ 4 – 8 dakika
Pıhtılaşma zamanı 5-8 dakika
Protein C 70 – 130 %
D-dimer < 400 ng/mL
Fibrinojen 2.0 – 4.0 g/dL
Endokrin
hCG <5 mIU/mL
DHEA-S 32-200 mcg/dL
Estradiol E2
Folliküler faz <160 pg/mL
Ovülasyon fazı 34-400 pg/mL
Luteal faz 27-246 pg/mL
Menopoz <30 pg/mL
Follikül stimüle edici hormon FSH
Folliküler faz 2.8 – 11.3 mIU/mL
Ovülasyon fazı 5.8 – 21 mIU/mL
Luteal faz 1.2-9.0 mIU/mL
Menopoz 21.7-153 mIU/mL
Luteinize edici hormon LH
Folliküler faz 1.1 – 11.6 mIU/mL
Ovülasyon fazı 17 – 77 mIU/mL
Luteal faz 0 – 14.7 mIU/mL
Menopoz 11.3 – 39.8 mIU/mL
17 Hidroksi progesteron 17 OH P
Folliküler faz 0.10- 1.0 ng/mL
Luteal faz 0.66 – 4.95 ng/mL
Menopoz 0.16 – 3.3 ng/mL
İnhibin B 5 -200 ng/mL
Progesteron P
Folliküler faz 0.32 – 2.0 ng/mL
Luteal faz 1.19 – 21.6 ng/mL
Menopoz 0 – 1.0 ng/mL
Prolaktin PRL 4.6 – 37 ng/mL
Triiyodotironin T3 80 – 200 ng/mL
Tiroksin T4 4.6 – 11.0 ng/mL
Tiroid stimüle edici hormon TSH 0.27 – 4.20 mikroIU/mL
İmmünoloji
CA 12-5 0 – 35 U/mL
CA 19-9 0 – 30 U/mL
Carsinoemryonik antijen CEA 0 – 10 ng/mL

Leave a comment