Genetik Konular

Laboratuvar Tetkikleri

Burada verilen normal değerlerler tek bir laboratuvarın değerleridir. Sonuçlar genelde benzer olmakla birlikte referans aralıklarının laboratuvarlar arasında farklılık gösterebileceğini unutmayın.Burada verilen normal değerlerler tek bir laboratuvarın değerleridir. Sonuçlar genelde benzer olmakla birlikte referans aralıklarının laboratuvarlar arasında farklılık gösterebileceğini unutmayın.

 

TETKİK   NORMAL DEĞER BİRİM
       
Biyokimya      
Sodyum Na 135 - 148 mmol/L
Kalsiyum Ca 8.5-10.5 mg/dL
Klorür Cl 98-106 mmol/L
Potasyum K 3.5 - 5.5 mmol/L
Protein, total T. Prot. 6.0 - 8.7 g/dL
Albumin Alb 3.5 -5.0 g/dL
Glukoz Glu, AKŞ 70-110 mg/dL
Bilirubin, total T. Bil < 1.2 mg/dL
Bilirubin, direkt D. Bil < 0.3 mg/dL
Glukoz Glu, AKŞ 70-110 mg/dL
Kolesterol, total T. Chol < 200 mg/dL
HDL kolesterol HDL >45 mg/dL
LDL kolesterol LDL < 160 mg/dL
VLDL VLDL < 40 mg/dL
Kreatinin Cre 0.6 - 1.2 mg/dL
üre Azotu BUN 5-23 mg/dL
ürik Asit   2.4-5.7 mg/dL
LDH   <480 U/L
SGOT   <31 U/L
SGPT   <31 U/L
Gamma GT   <32 U/L
       
Hematoloji      
Demir   50-170 mcg/dL
Demir bağlama kapastesi   250-410 mcg/dL
Kan sayımı (Hemogram)      
Lökosit sayısı   4.0 - 11.0 K/mL
Eritrosit   3.8 - 5.2 M/mL
Hemoglobin Hb 11.5 - 16.0 g/dL
Hematokrit Hct 34-45 %
Trombosit sayısı Plt 150-450 K/mL
aPTT aPTT 31-40 saniye
Trombin zamanı TZ < 21 saniye
Kanama zamanı KZ 4 - 8 dakika
Pıhtılaşma zamanı   5-8 dakika
Protein C   70 - 130 %
D-dimer   < 400 ng/mL
Fibrinojen   2.0 - 4.0 g/dL
       
Endokrin      
hCG   <5 mIU/mL
DHEA-S   32-200 mcg/dL
Estradiol E2    
Folliküler faz   <160 pg/mL
Ovülasyon fazı   34-400 pg/mL
Luteal faz   27-246 pg/mL
Menopoz   <30 pg/mL
Follikül stimüle edici hormon FSH    
Folliküler faz   2.8 - 11.3 mIU/mL
Ovülasyon fazı   5.8 - 21 mIU/mL
Luteal faz   1.2-9.0 mIU/mL
Menopoz   21.7-153 mIU/mL
Luteinize edici hormon LH    
Folliküler faz   1.1 - 11.6 mIU/mL
Ovülasyon fazı   17 - 77 mIU/mL
Luteal faz   0 - 14.7 mIU/mL
Menopoz   11.3 - 39.8 mIU/mL
17 Hidroksi progesteron 17 OH P    
Folliküler faz   0.10- 1.0 ng/mL
Luteal faz   0.66 - 4.95 ng/mL
Menopoz   0.16 - 3.3 ng/mL
İnhibin B   5 -200 ng/mL
Progesteron P    
Folliküler faz   0.32 - 2.0 ng/mL
Luteal faz   1.19 - 21.6 ng/mL
Menopoz   0 - 1.0 ng/mL
Prolaktin PRL 4.6 - 37 ng/mL
Triiyodotironin T3 80 - 200 ng/mL
Tiroksin T4 4.6 - 11.0 ng/mL
Tiroid stimüle edici hormon TSH 0.27 - 4.20 mikroIU/mL
       
İmmünoloji      
CA 12-5   0 - 35 U/mL
CA 19-9   0 - 30 U/mL
Carsinoemryonik antijen CEA 0 - 10 ng/mL
Dr Serbülent Orhaner

1956 Ankara
1979 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
1979-1980 Ankara Bâlâ ve Kırşehir’de Sağlık Ocağı Hekimliği
1980-1984 Uzmanlık Eğitimi HÜ Tıp Fakültesi Kadın Hst. Ve Doğum AD ANKARA
1984-1990 Kırklareli Devlet Hastanesi Kadın Hst. Ve Doğum Uzmanı KIRKLARELİ
1990-1994 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hst. Ve Doğum AD, Yard. Doçent EDİRNE
1995-1996 SFA Kadın Sağlığı Merkezi Kadın Hst. Ve Doğum Uzmanı BURSA
1996-1998 Vatan Hastanesi Kadın Hst. Ve Doğum Uzmanı BURSA
1998- SORANUS Kurucu Ortağı ve Sorumlu Müdürü BURSA
2001 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Kadın Hst. Ve Doğum AD
Üremeye Yardımcı Teknikler Klinisyen Sertifikasyon Eğitimi

Merkezimizden Kareler

İletişim & Adres

Adres: Dikkaldırım Mah. 1. Değirmen Cad. N:22/2A Osmangazi/BURSA

Tel: 0224 232 24 70

Fax: 0224 232 24 75

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Danışma Formu
Acil sorularınız için: 0224 232 24 70
1000 sola karakterler